امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خط شکنان: سستي ما در اين زمان باعث مي شود تا در روز قيامت مورد مؤاخذه و باز خواست خدا قرار گيريم و آن وقت است كه پاسخي براي گفتن نداريم .

به گزارش خط شکنان، سردار شهید منصور عابدی در نامه ای خطاب به همسرش چنین آورده است:

حضور همسر گرامي ، سلام عليكم

با دورد و سلام بر رهروان را ه طريقت ، بزرگان دين ، بر زنان و مرداني كه در هر لباس و مكاني ، هر كمكي از دستشان بر آيد انجام مي دهند . اميد وارم حالت خوب  باشد و زندگي خرمي داشته باشي . چنانچه از حال اينجانب خواسته باشي ، شكر خدا سالم و تندرست هستم و به اميد اجر و ثواب در كنار رزمندگان به حالشان نظر مي كنم .

همسر گرامي : من و تو مي دانيم كه انقلاب اسلامي كه همان اسلام است اكنون در زمان و مكاني واقع شده است كه براي پيروزي آن نبايد از هيچ كمكي دريغ كرد . بايد به ديگران بفهمانيم كه اسلام قربانيان بزرگي از آغاز تا كنون داده و راحت به دست ما نرسيده و بايد براي آن طبق وظيفه اي كه داريم و خدا از ما خواسته كوشش كنيم . سستي ما در اين زمان باعث مي شود تا در روز قيامت مورد مؤاخذه و باز خواست خدا قرار گيريم و آن وقت است كه پاسخي براي گفتن نداريم .

زياد صحبت كردم ، اميدوارم كه سرت را به درد نياورده باشم و كسل نشده باشـي .حال محمد كه انشاء الله خوب است ، بايد مرتب شير بخورد تا رزمنده اي شود كه بر دشمنان بخروشد . ديگر عرضي ندارم جز سلامتي شما .

ضمناً سلام مرا به حاج عبدالصمد برسانيد و بگوييد از اينكه نتوانستم خداحافظي كنم ببخشند ، انشاءالله كه حالشان خوب است و خوش و خرسند مشغولزندگي هستند . اگر خبر تازه اي بود برايم بنويسيد تا بدانم . اكر نتوانستم تلفن بزنم نامه مي نويسم . دعـا كنيــد رزمنــدگان اســلام پيــروز شونــد .

منصور عابدي

اهواز

Template Design:Dima Group