چه فرق می کند که دانه های تسبیح از سنگ باشد یا چوب یا خاک؟ و از هر خاکی بردارد برداشته است، ولی ما این را از خاک تربت شهید بر می داریم و این نوعی احترام به شهید و شهادت است؛ نوعی به رسمیت شناختن قداست شهادت است.

خط شکنان: صدیقه کبری فاطمه زهرا علیها السلام وقتی که پدر بزرگوارشان دستور تسبیحات معروف را به ایشان دادند (1) . (34 بار اللَّه اکبر، 33 بار الحمدلله، 33 بار سبحان اللَّه) بالای سر قبر عموی بزرگوارش جناب حمزة بن عبدالمطلب رفت و از تربت آن شهید برای خود تسبیح درست کرد.

یعنی این که خاک شهید محترم است. قبر شهید محترم است. انسان برای اینکه اذکار و اوراد خود را بشمارد نیازمند به سبحه است، (تسبیح است)؛ چه فرق می کند که دانه های تسبیح از سنگ باشد یا چوب یا خاک؟ و از هر خاکی بردارد برداشته است، ولی ما این را از خاک تربت شهید بر می داریم و این نوعی احترام به شهید و شهادت است؛ نوعی به رسمیت شناختن قداست شهادت است.(2) .

 

(1) قیام و انقلاب مهدی علیه السلام از دیدگاه فلسفه و تاریخ، ص102.

(2) نهج الحیاة، ح 177.

 

Template Design:Dima Group