خط شکنان: شلمچه بازار است ، بازار عشق بازی وجانبازی ، شلمچه تابلو است تابلوی حماسه و عرفان که بر تارک ایران اسلامی می درخشد.

شلمچه کجاست؟

شلمچه خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت شلمچه آیینه ایست که تمام جبهه ها باخاکهای سرخش در آن می درخشد و دریچه آسمانی است که از آن بوی رشادت وعطر دلنواز شهادت می وزد. شلمچه تندیس زیبای عشق است که درمیدان ایثار قدکشیده است .

شلمچه شهرشهود و شهادت است. شلمچه مثنوی بلندایثاراست و فرودگاه عشق و عروجگاه دل .

شلمچه صحرای خشکی است که دریای مواج خون و اشکهای عاشقانه در تربت پاکش دارد.

زمین خاکی شلمچه زیباتر از آبی آسمان است: چراکه شلمچه قتلگاه مرغان عاشقی است که برای وصال بی قرار بودند و ازکوچه  پس کوچه های منیت و مادیت رمیده و به شهر دلگشای معنویت و شهادت دل بستند .

آری : شلمچه شاهنامه بلندشهادت است.دیوان عاشقی است. شعرهای سرخ ، باواژه های خون،به وزن عشق ومثنوی بلند شهادت . دیوانی که شکسته دلان عارف باقلم استخوان ومرکب خون و باخط شکسته عروج نوشتند.

آری : شلمچه کتاب است ، خواندنی ترین کتاب حماسه . شلمچه آسمان است سرشار از ستاره های سرخ ،شلمچه بهار است لبریز از گلهای محمدی ، شلمچه دریاست، مواج از موجهای عاشقی .

شلمچه بازار است ، بازار عشق بازی وجانبازی ، شلمچه تابلواست تابلوی حماسه و عرفان که بر تارک ایران اسلامی می درخشد. شلمچه جایگاه اهل زیارت است نه اهل زر.

زیارت گاه دل دادگان که خود زائرانی بودند که در نیمه راه سفر عاشقی پرپر شدند .

و به مولای عشق پیوستند و زیبا ترین حدیث بندگی را با بند بند وجودشان وبا قطره قطره خونشان نوشتند.

شلمچه سرزمینی است که ملائک در ان سجده میکنند وبرای بوسه زدن بر خاکش از هم سبقت میگیرند.

 

« غلامرضا زارع»

Template Design:Dima Group