http://old.khatshekanan.ir/uploads/uploads/index_78c02.jpg

به گزارش خط شکنان، جلسه راس ساعت 30/10 شروع و بدون مقدمه استاد سلطانی مطالب خود را پیرامون دفاع مقدس و تشریح عملیاتهای کربلای 4 و 5  به شرح ذیل بیان نمودند

ایشان برای یادآوری ابتدا مروری بر مقاطع جنگ 1- مقاومت و تثبیت دشمن 2- بیرون راندن دشمن از کشور3- ورود به خاک عراق و نهایتا قبول قطعنامه . نموده و سپس به تشریح عملیاتهای کربلای 4 و 5 و نقش نیروهای یزد در این دو عملیات پرداختند. ایشان گفتند. رمز عملیات : یا زهرا س   منطقه عملیات : شلمچه و شرق بصره  تاریخ شروع : ساعت35/ 1 بامداد-19/10/65     مدت عملیات : 8 روز عملیات و35روز دفاع           اهداف عملیات : آزاد سازی شلمچه و جزایر بوارین، ام الطویل ، فیاض ، پاسگاه بوبیان وکانال پرورش ماهی نیرو های عمل کننده: حدود 220 گردان غواص، پیاده و آبی خاکی از یگانهای سپاه و واحدهای توپخانه از سپاه و ارتش و واحدهای پشتیبانی هوایی و هوا نیروز ارتش که به سپاه مامور شدند.  مناطق آزاد شده : بیش از 150 کیلومتر مربع از خاک ایران و عراق- تصرف شلمچه و جزایر بوارین، ام الطویل ، فیاض تصرف شهرک دوعیجی ،رودخانه دوعیجی و نهرجاسم و قسمتی از جاده بین المللی شلمچه بصره.  تلفات دشمن : کشته و مجروح شدن بیش از40000  نفر ،   اسارت 2700  نفر ، ا نهدام حدود 700 دستگاه تانک و نفربر و 1500 دستگاه خودرو ، انهدام 80 فروند هواپیما - انهدام 250 قبضه توپ صحرایی و ضد هوایی- صدها قبضه ادوات نیمه سنگین انهدام 400 دستگاه مهندسی- انهدام تعداد زیادی سلاح سبک و مهمات.  غنائم : 220 دستگاه تانک و نفربر- 500 دستگاه خودرو- 85 قبضه انواع توپ صحرایی و ضد هوایی- هزاران قبضه سلاح سبک و نیمه سنگین- مقدار زیادی مهمات   

 

                                                                                        طرح ریزی عملیات :

بعد از انجام عملیات موفق والفجر 8 و فتح شهر فاو از لحاظ نظامی ایران در موضع برتری قرار گرفت لذا شواهد و قرائن نشان می داد که صدام حدود 500 گردان و تجهیزات زیادی  آماده کرده بود تا فاو راپس گرفته و دوباره قدرت خود را بر ما تحمیل کند. این امر باعث شد تا فرماندهان نظامی کشور طرحریزی عملیات کربلای 4 در منطقه بین جزیره مینو و ام الرصاص را به منظور انهدام ماشین جنگی عراق و حفظ شهر فاو انجام دهند . لذا عملیات فوق طرح ریزی و در تاریخ 3/10/65 اجرا گردید . با توجه به اطلاع و آمادگی کامل دشمن این عملیات موفقیت آمیز نبود و پس از 2 روز به پایان رسید. لذا فرمانده هان بلا فاصله عملیات کربلای 5 در منطقه شلمچه را به همان منظور طرحریزی کرده و با توجه به وجود نیروهای آماده ای که قرار بود در عملیات کربلای 4 شرکت کنند عملیات را در تاریخ 19/10/65 در منطقه شرق بصره شروع نموده و با انهدام بخش وسیعی از نیرو و امکانات دشمن توانستند ماشین جنگی عراق را از کار انداخته و سازمان ملل را مجبور به صدور قطعنامه 598 نمایند. 

 

                                                                                     طرح ریزی عملیات :

 

بعد از انجام عملیات موفق والفجر 8 و فتح شهر فاو از لحاظ نظامی ایران در موضع برتری قرار گرفت لذا شواهد و قرائن نشان می داد که صدام حدود 500 گردان و تجهیزات زیادی  آماده کرده بود تا فاو راپس گرفته و دوباره قدرت خود را بر ما تحمیل کند. این امر باعث شد تا فرماندهان نظامی کشور طرحریزی عملیات کربلای 4 در منطقه بین جزیره مینو و ام الرصاص را به منظور انهدام ماشین جنگی عراق و حفظ شهر فاو انجام دهند . لذا عملیات فوق طرح ریزی و در تاریخ 3/10/65 اجرا گردید . با توجه به اطلاع و آمادگی کامل دشمن این عملیات موفقیت آمیز نبود و پس از 2 روز به پایان رسید. لذا فرمانده هان بلا فاصله عملیات کربلای 5 در منطقه شلمچه را به همان منظور طرحریزی کرده و با توجه به وجود نیروهای آماده ای که قرار بود در عملیات کربلای 4 شرکت کنند عملیات را در تاریخ 19/10/65 در منطقه شرق بصره شروع نموده و با انهدام بخش وسیعی از نیرو و امکانات دشمن توانستند ماشین جنگی عراق را از کار انداخته و سازمان ملل را مجبور به صدور قطعنامه 598 نمایند.                                                                                            

 

                                                                                                 ویژگیهای عملیات :

 

1- طرح ریزی یک عملیات بزرگ و سرنوشت ساز درمدت کوتاه پانزده روزه برای اولین بار.  2-  هم زمان شدن عملیات با حضور پنهانی مک فارلین نماینده ریگان رئیس جمهور آمریکا جهت مذاکره با مسئولین کشور و نپذیرفتن او توسط حضرت امام و اخراج وی.  3- وجود موانع مصنوعی پیچیده ( کانال پرورش ماهی- خاکریزهای نونی شکل و ب شکل- آب گرفتگیهای میادین مین وسیم خاردار وسیع) و موانع طبیعی نهرها و جزایر منطقه طرحریزی ویژه ای را می طلبید.  4- تجهیز کامل دشمن از سوی کشورهای جهان وآماده کردن حدود 500 گردان توسط عراق که نشان از یک نبرد نابرابری داشت.   5- عبور از شلمچه یعنی نزدیکترین راه برای رسیدن به بصره و همین باعث مقاومت سنگین دشمن می شد.  6- سرعت عمل بالای رزمندگان اسلام با توجه به وضعیت منطقه عملیات.

 

                                                                                                شرح عملیات :

نیروهای اسلام تحت امرقرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء ص با سه قرارگاه عمده ( قرارگاه کربلا در جناح راست و قرارگاه قدس دروسط و قرارگاه نجف در جناح چپ) ویگانهای پشتیبانی هوایی و هوانیروز و توپخانه و زرهی به مدت 8 روز عملیات را انجام داده و با 35 روز مقاومت در مقابل پاتکهای سنگین دشمن منطقه را تثبیت نمودند.      . شب وروز اول : ابتدا درساعت 1:35 تاریخ 19/10/65 تمامی قرارگاهها (تیپ 18 الغدیر تحت امر  قرارگاه کربلا بوده و در محل پاسگاه بوبیان عمل نمود) از محورهای مشخص شده عبور و به  دشمن یورش بردند و توانستند دشمن را غافلگیر کرده خطوط دشمن را شکسته و سرپلهای لازم را در بوبیان ، پنج ضلعی و پوزه پرورش ماهی تصرف نمایند. همزمان گردانهای مهندسی نیز مسیرهای ارتباطی عقبه نیروها را آماده کردند.   . شب وروز دوم : درتاریخ 20/10/65 با توجه به انتقال نیروهای تازه نفس دشمن از فاو به منطقه و انجام پاتکهای شدید رزمندگان اسلام موفق نشدند پیشروی زیادی داشته باشند ولی توانستند پاتکهای دشمن را دفع و ضمن انهدام نیروهای دشمن مواضع خود را تثبیت کنند.   . شب وروز سوم :  در تاریخ 21/10/65  رزمندگان توانستند علی الرغم آتش شدید و پاتکهای مکرر دشمن جناح راست عملیات را تثبیت و قسمتی از کانال پرورش ماهی و جاده شلمچه را تصرف نموده و دشمن را در نا امنی قرار دهند.   . شب وروز چهارم :  در تاریخ 22/10/65  رزمندگان اسلام در اکثر محورها پیشروی و با یکدیگر الحاق نمودند و توانستند وارد جزیره بوارین شوند وتلفات زیادی از دشمن بگیرند.   . شب وروز پنجم وششم :  در تاریخ 23و24/10/65  علی الرغم پاتکهای شدید دشمن رزمندگان توانستند ضمن وارد کردن تلفات سنگینی به دشمن کلیه پاتکها را دفع نموده و جزیره بوارین را کاملا پاکسازی نمایند.    . شب وروز هفتم و هشتم :  در تاریخ 25 و26/10/65  رزمندگان توانستند با ادامه تک در بیشتر محورها پیشروی نموده و ضمن انهدام نیروهای دشمن وارد جزایر بوارین- ام الطویل و ماهی شوند و در شرق نهر جاسم استقرار پیدا کنند. نیروهای دشمن روحیه ای برای ایستادگی و مقاومت نداشتند. نهایتا بعد از هشت شبانه روز نبرد و حدود 35 روز مقاومت نیروهای پرتوان اسلام توانستند مواضع خود را مستحکم و یگانهای خود را باز سازی نمایند و ماشین جنگی عراق را متوقف نمایند وباعث صدور قطعنامه 598 از سوی سازمان ملل گردند. 

 

                                                   (نقش رزمندگان تیپ مستقل 18 الغدیردر  عملیات کربلای 4)

 

 

 

رمز عملیات :  محمدرسول الله ص  منطقه عملیات : بین جزیره مینو وام الرصاص  تاریخ شروع :  3/10/65    مدت عملیات : 1 روز            تعداد محور: 1

 

                                                                                          شرح عملیات : 

 

  عملیات در ساعات اولیه متوقف شد و یگان وارد عمل نشد فقط گروهان شناسایی منطقه را شناسایی کرد وما دو نفر شهید برادران صاعد صمدی وامیر علی نامجو و 12 نفر مفقود تقدیم انقلاب نمودیم. همچنین تعداد 88 نفر از نیروهای ما که در خط پدافندی و نخلستانها آماده عملیات بودند  بر اثر حملات هوایی و شیمیایی دشمن مجروح گردیدند.

 

                                             

 

                                                               (نقش رزمندگان تیپ مستقل 18 الغدیردر  عملیات کربلای 5)

 

 

 

وسعت عملیات در محدوده تیپ الغدیر : 20 کیلومتر مربع            تعداد محور:  2                یگانهای شرکت کننده : 7 گردان رزم و 8 گردان پشتیبان رزم    و 4 گردان پشتیبان خدمات رزم          تلفات استان یزد:      تعداد234 نفر شهید      و تعداد 87 نفر مفقود و اسیر       و تعداد956 نفر مجروح

 

(تیپ الغدیر در  این عملیات بیشترین آمار فرمانده شهید که حدود 17 نفر ازجمله جانشین تیپ ، مسئول و جانشین ستاد و چندین نفر از فرمانده هان محور و گردان و گروهان خود را تقدیم انقلاب نمود)

 

نتایج و غنائم به دست آمده :  تصرف 15 کیلومتر مربع از خاک عراق   غنائم گرفته شده :  6 دستگاه تانک 6 قبضه پدافند- 2 قبضه 106 م م چند قبضه خمپاره - تعدادی سلاح سبک ونیمه سنگین

 

                                                                                              شرح عملیات :

 

 با توجه به سخت کوشی و تلاش نیروهای یزد در عملیاتهای بدر و مقاومت سرسختانه آنان تیپ 18 الغدیر ما موریت داشت ضمن تامین جناح راست کل عملیات در گام اول دژ شرقی کانال پرورش ماهی را تصرف نماید. لذا در تاریخ 19/10/65 ابتدا گردان ثارا... که متشکل بود از نیروهای غواص بیشترین مسیر آبگرفتگی را از طریق معابرشناسایی شده طی کردند و با توجه به وجود موانع زیاد و آتش سنگین فقط توانستند یک معبر را باز کنند. بنابر این گردانهای حضرت رسولص و ابوذر در شب اول از محور لشکر 41 ثارا... وارد عمل شده و در اولین یورش قسمتی از پاسگاه بوبیان را تصرف نمودند ولی به دلیل هجم آتش زیاد و پاتکهای دشمن متوقف شدند و در ادامه در شب دوم گرد ان مالک اشتر نیز وارد عمل شد و نیروهای تیپ موفق شدند پاسگاه را کاملا تصرف نمایند و در ادمه در شب سوم با یورش مجدد دژ شرقی کانال ماهی را نیز تصرف کردند و به تحکیم خطوط پدافندی و دفع پاتکهای دشمن پرداختند.در ادامه عملیات گردان حمزه سیدالشهداع نیز در منطقه کانال زوجی پشت کانال پروش ماهی خط پدافندی لشکر 25 کربلا را تحویل گرفت و با مقاومت جانانه ای که نیروهای یزد انجام دادند برگ زرینی را به تاریخ دفاع مقدس نگاشتند .استان یزد در این عملیات تعداد زیادی از سرداران و فرمانده هان خود از جمله شهید سید محمد ابراهیمی جانشین تیپ را تقدیم انقلاب نمود.

 

سوالات آزمون:

 

1- شهید سید محمد ابراهیمی در کدام عملیات و منطقه به شهادت رسید؟

 

2- عملیات کربلای پنج از شروع تا تثبیت مواضع چند روز طول کشید؟

 

 

                                                   (نقش رزمندگان تیپ مستقل 18 الغدیردر  عملیات کربلای 4)

 

 

 

رمز عملیات :  محمدرسول الله ص  منطقه عملیات : بین جزیره مینو وام الرصاص  تاریخ شروع :  3/10/65    مدت عملیات : 1 روز            تعداد محور: 1

 

                                                                                          شرح عملیات : 

 

  عملیات در ساعات اولیه متوقف شد و یگان وارد عمل نشد فقط گروهان شناسایی منطقه را شناسایی کرد وما دو نفر شهید برادران صاعد صمدی وامیر علی نامجو و 12 نفر مفقود تقدیم انقلاب نمودیم. همچنین تعداد 88 نفر از نیروهای ما که در خط پدافندی و نخلستانها آماده عملیات بودند  بر اثر حملات هوایی و شیمیایی دشمن مجروح گردیدند.

 

                                             

 

                                                               (نقش رزمندگان تیپ مستقل 18 الغدیردر  عملیات کربلای 5)

 

 

 

وسعت عملیات در محدوده تیپ الغدیر : 20 کیلومتر مربع            تعداد محور:  2                یگانهای شرکت کننده : 7 گردان رزم و 8 گردان پشتیبان رزم    و 4 گردان پشتیبان خدمات رزم          تلفات استان یزد:      تعداد234 نفر شهید      و تعداد 87 نفر مفقود و اسیر       و تعداد956 نفر مجروح

 

(تیپ الغدیر در  این عملیات بیشترین آمار فرمانده شهید که حدود 17 نفر ازجمله جانشین تیپ ، مسئول و جانشین ستاد و چندین نفر از فرمانده هان محور و گردان و گروهان خود را تقدیم انقلاب نمود)

 

نتایج و غنائم به دست آمده :  تصرف 15 کیلومتر مربع از خاک عراق   غنائم گرفته شده :  6 دستگاه تانک 6 قبضه پدافند- 2 قبضه 106 م م چند قبضه خمپاره - تعدادی سلاح سبک ونیمه سنگین

 

                                                                                              شرح عملیات :

 

 با توجه به سخت کوشی و تلاش نیروهای یزد در عملیاتهای بدر و مقاومت سرسختانه آنان تیپ 18 الغدیر ما موریت داشت ضمن تامین جناح راست کل عملیات در گام اول دژ شرقی کانال پرورش ماهی را تصرف نماید. لذا در تاریخ 19/10/65 ابتدا گردان ثارا... که متشکل بود از نیروهای غواص بیشترین مسیر آبگرفتگی را از طریق معابرشناسایی شده طی کردند و با توجه به وجود موانع زیاد و آتش سنگین فقط توانستند یک معبر را باز کنند. بنابر این گردانهای حضرت رسولص و ابوذر در شب اول از محور لشکر 41 ثارا... وارد عمل شده و در اولین یورش قسمتی از پاسگاه بوبیان را تصرف نمودند ولی به دلیل هجم آتش زیاد و پاتکهای دشمن متوقف شدند و در ادامه در شب دوم گرد ان مالک اشتر نیز وارد عمل شد و نیروهای تیپ موفق شدند پاسگاه را کاملا تصرف نمایند و در ادمه در شب سوم با یورش مجدد دژ شرقی کانال ماهی را نیز تصرف کردند و به تحکیم خطوط پدافندی و دفع پاتکهای دشمن پرداختند.در ادامه عملیات گردان حمزه سیدالشهداع نیز در منطقه کانال زوجی پشت کانال پروش ماهی خط پدافندی لشکر 25 کربلا را تحویل گرفت و با مقاومت جانانه ای که نیروهای یزد انجام دادند برگ زرینی را به تاریخ دفاع مقدس نگاشتند .استان یزد در این عملیات تعداد زیادی از سرداران و فرمانده هان خود از جمله شهید سید محمد ابراهیمی جانشین تیپ را تقدیم انقلاب نمود.

 

سوالات آزمون:

 

1- شهید سید محمد ابراهیمی در کدام عملیات و منطقه به شهادت رسید؟

 

2- عملیات کربلای پنج از شروع تا تثبیت مواضع چند روز طول کشید؟

 

 

 

Template Design:Dima Group