خط شکنان: محمدرضا کلانتری سرچشمه// نمونه سوالات رایج درس آشنایی با دفاع مقدس

دوره اول:

 1. قرارداد 1975 در چه شرایطی امضا شد و مفاد آن چه بود ؟
 2. شرایط نظامی حاکم بر ایران قبل از تجاوز عراق به ایران را بررسی کنید.
 3. چه عواملی باعث افزایش توان دفاعی ایران در سال 1360 شد ؟
 4. دو عملیات مهم دوران دفاع مقدس را توضیح دهید.
 5. علل پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران چه بود ؟
 6. عملیات فروغ جاویدان را چه کسانی انجام دادند و نتیجه آن چه بود؟
 7. چه رابطه ای بین حادثه عاشورا و دفاع مقدس ملت ایران وجود دارد؟
 8. مهمترین ویژگی های ایثارگران دفاع مقدس چه بود؟
 9. آیا ادامه جنگ بعد از فتج خرمشهر کار درستی بود ؟ چرا ؟
 10. اگر تحقیقی انجام داده اید خلاصه از آن همراه  با برداشت شخصی خود از آن تحقیق را  بنویسید؟

 

دوره دوم:

 1. ماده 6 عهدنامه 1975 برای حل اختلاف بین دو کشور چه راه حل هایی پیشنهاد کرده است؟
 2. اوضاع اقتصادی ایران قبل از شروع جنگ را توضیح دهید ؟ 4 مورد
 3. طرح منشور ملی صدام چه بود ؟
 4. چرا صدام این جنگ را قادسیه دوم نامید؟
 5. از لحاظ منشور ملل متحد لغو قرارداد 1975 چه حکمی دارد؟
 6. نتیجه عملیات بیت المقدس چه بود و کشورها چه موضعی گرفتند؟
 7. عملیات محرم در کجا صورت گرفت و چه نتایجی داشت؟
 8. عراق از چه زمانی از سلاح شیمیایی بصورت گسترده استفاده کرد؟
 9. ماجرای رسوایی ایران کنترا چه بود؟
 10. دلایل پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران چه بود ؟ 4 مورد
 11. هدف رژیم عراق از تجاوز مجدد در سال 67 و عملیات مشترک با منافقین چه بود؟
 12. جایگاه و نقش ولایت پذیری در دفاع مقدس را بررسی کنید.
 13. مهمترین پیامد و دستاورد داخلی دفاع مقدس را نام ببرید.
 14. در صورتی که کار تحقیقی انجام دادید مشخصات و موضوع را در دو سطر توضیح دهید.

 

دوره سوم:

 1. عهدنامه 1975 در چه شرایطی امضا شد ؟
 2. اوضاع اقتصادی ایران قبل از شروع جنگ با چه مشکلاتی همراه بود؟
 3. طرح منشور ملی صدام چه بود ؟
 4. از لحاظ منشور ملل متحد لغو قرارداد 1975 چه حکمی دارد؟
 5. خودباوری و اراده ملی چه تأثیری در افزایش توان دفاعی کشور داشت؟
 6. عملیات فروغ جاودان را چه کسانی انجام دادند و نتایج آن چه بود؟
 7. دلایل اثبات استفاده عراق از سلاح شیمیایی در جنگ را بنویسید.
 8. استراتژی عدل ایران برای اتخاذ تصمیم عادلانه در جنگ چگونه دنبال شد؟
 9. دلایل پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران چه بود؟
 10. شورای همکاری خلیج فارس در برابر جنگ ایران و عراق چه موضع گیری هایی داشت؟
 11. موانع اجرایی قطعنامه 598 را بررسی کنید.
 12. چه ارتباطی بین دفاع مقدس ملت ایران و حماسه عاشورا وجود دارد ؟
 13. امام خمینی در مورد بحث مبارزه و رفاه چه می فرمایند؟
 14. اگر کار تحقیقی انجام دادید در دو سطر توضیح دهید.

 

دوره چهارم:

 1. مفاد عهدنامه 1975 چه بود ؟
 2. اوضاع اقتصادی ایران قبل از شروع جنگ با چه مشکلاتی همراه بود؟
 3. عراق به چه بهانه ای استرداد جزایر سه گانه را درخواست می کرد؟
 4. عراق چه نقشه هایی برای تجزیه خوزستان ریخته بود؟
 5. از لحاظ منشور ملل متحد لغو قرارداد 1975 چه حکمی دارد؟
 6. موضع حضرت امام خمینی در برابر تهاجم ارتش عراق چه بود؟
 7. عملیات ثامن الائمه در کجا صورت گرفت و چه نتایجی داشت؟
 8. استراتژی عدل ایران برای اتخاذ تصمیم عادلانه در جنگ چگونه دنبال شد؟
 9. عملیات فروغ جاودان را چه کسانی انجام دادند و نتایج آن چه بود؟
 10. عوامل صدور قطعنامه 598 چه بود؟
 11. جایگاه و نقش ولایت پذیری در دفاع مقدس را بیان کنید.
 12. چرا و چگونه دفاع مقدس آزمون بزرگی برای مدعیان دموکراسی و حقوق بشر بود؟
 13. اگر کار تحقیقی انجام دادید خلاصه ای از آن را در 3 سطر همراه با مشخصات آن بنویسید.

 

دوره پنجم:

 1. چرا یادداشت توضیحی در جریان عهدنامه از روم دوم فاقد اعتبار است؟
 2. اوضاع نظامی ایران قبل از شروع جنگ با چه مشکلاتی همراه بود؟
 3. فرانسه برای تجهیز ارتش عراق چه اقداماتی انجام داد؟
 4. عراق به چه بهانه ای استرداد جزایر سه گانه را درخواست می کرد؟
 5. طه یاسین رمضان هدف از شروع جنگ را چه می دانست؟
 6. موضع گیری شاه اردن و شورای همکاری خلیج فارس در برابر تهاجم صدام به ایران چه بود؟
 7. عملیات ثامن الائمه در کجا صورت گرفته و چه نتایجی داشت؟
 8. استراتژی عدل ایران برای اتخاذ تصمیم عادلانه در جنگ چگونه دنبال شد؟
 9. عملیات فروغ جاودان را چه کسانی انجام دادند و نتایج آن چه بود؟
 10. قطعنامه 540 شورای امنیت را تحلیل و بررسی کنید؟
 11. عامل مهم صدورقطعنامه 598 چه بود؟
 12. از نظر امام خمینی (ره) استراتژی دفاعی بر چه اصولی استوار بود؟
 13. عوامل مؤثر در تصمیم گیری دبیرکل مبنی بر متجاوز بودن عراق را شرح دهید .
 14. مهمترین دستاوردهای بین المللی دفاع مقدس را بنویسید.
 15. مهترین پیام ها و انتظارهای شهیدان را بنویسید؟
 16. در صورتی که کار تحقیقی انجام دادید در دو سطر توضیح دهید.
Template Design:Dima Group