در ذیل تصاویری از روز‌های جنگ را شاهد هستیم؛ اما نه فقط از آن‌هایی که جنگیدند و زخم دیدند، بلکه آنان که در آن روز‌های آتش و خون مرهم‌گذاران زخم‌ها بودنند.

عکس‌های پیش رو تصاویری هستند از روز‌های جنگ؛ اما نه فقط از آن‌هایی که جنگیدند و زخم دیدند، بلکه آنان که در آن روز‌های آتش و خون مرهم‌گذاران زخم‌ها بودنند.

مرهم گذاران سه دسته بودند: نخست آن‌هایی که قبل از شروع جنگ پزشک بودند و با شروع جنگ تحمیلی در قالب گروه‌های درمانی به جبهه‌ها اعزام شدند و دیگر آن‌هایی که در جبهه امدادگر یا بهیار بودند و پشت جبهه دانش‌آموز یا دانشجو و پس از پایان جنگ تحصیلات خود را در حوزه بهداشت و درمان ادامه دادند و بعد‌ها پزشک یا پرستار شدند، سوم هم آن‌هایی هستند که یا در زمان جنگ کارمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بودند یا بعد از جنگ به استخدام درآمده‌اند.

 

انتهای پیام/

Template Design:Dima Group