با حضور يادگاران دفاع مقدس و فرهيختگان استان در نشست ششم يزدشناسي بررسي شد:سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد با ارائه اسناد مربوط به ادارات استان در نمايشگاه پشتيباني هاي مردمي استان يزد در دوران دفاع مقدس حضوري پررنگ داشت.

به گزارش روابط عمومي  سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد  به منظور گراميداشت هفته دفاع مقدس، نمايشگاهي  از پشتيباني هاي مردمي در دوران جنگ تحميلي با حضور ديگر ادارات و ارگان هاي استان در محل پارك كوهستان دائر شد كه  سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد در غرفه اي  تعدادي از اسناد و تصاوير مربوط به دفاع مقدس را به نمايش گذاشت. در اين نمايشگاه، كه اقشار مختلف و ديگر ادارات و ارگان هاي استان بابرپايي غرفه هايي رشادت ها و دليرمردي هاي رزمندگان را به نمايش گذاشته بودند، غرفه مربوط به سازمان اسناد ملي نيز به دليل ارائه اسناد و تصاويري از دوران شكوهمند دفاع مقدس مورد توجه عموم قرار گرفته بود. در غرفه مربوط به سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد 30قطعه عكس تاريخي و 45 برگ سند مكتوب شامل صورتجلسات مهم عملياتي و اداري، نامه ها، گواهي ها و... در معرض ديد عموم قرار گرفته بود.

گفتني است سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد به منظور حفاظت و بهره برداري پژوهشي از اسناد دوران دفاع مقدس استان، از سال گذشته با همكاري ادارات نسبت به جمع آوري كامل آن ها اقدام كرده است.

Template Design:Dima Group