گراميداشت هفته دفاع مقدس در ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدبه مناسبت گراميداشت هفته دفاع  مقدس در روز پنج شنبه تحت عنوان شهادت، كرامت و عزت با محور تجليل از شهيدان و ايثارگران دفاع مقدس از چهار خانواده شهيد بزرگوار در گردفرامرز بازديد به عمل آمد.

مسئول امور ايثارگران دانشگاه به همراه نمايندگاني از سپاه پاسداران و بنياد شهيد استان به صورت گروهي از خانواده شهيد عزيزالله سلطاني فرزند عليرضا، شهيد محمد علي سلطاني فرزند حسينعلي، شهيد مسعود سلطاني فرزند محمد وشهيد محمد علي سلطاني فرزند حسين بازديد نمودند. در اين بازديدها پدران شهدا به بيان خاطراتي از شهداي خود پرداخته و از درگاه خداي بزرگ براي عظمت شهدا دعا و فاتحه اي قرائت گرديد.

Template Design:Dima Group