به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس جلسه ای با همكاري امور ايثارگران و پايگاه بسيج شهيد دكتر پاكنژاد در ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد تشکیل شدو قائم مقام شوراي نگهبان يزد در سخناني در خصوص معنويت در جبهه ها كه همانند معنويت در حج است و عبودیت، بندگی ، وظیفه شناسی و عمل به تکلیف توسط رزمندگان عاشق امام و ولایت پذیری آنها سخنانی ایراد نمود.

هژبری اظهارداشت جنگ ما جهادبود و به همین دلیل حاج حسین خرازی سی دفعه مجروح می شود و سرانجام در همین جنگ به شهادت می رسد . شهید باقری تاشهادتش 29دیماه مستقیم ومستمردرجنگ حضوردارد وتنها پنج روزبرای امرازدواج ازجنگ دورمی شود .مادرسالهای اخیرهم باجنگهای 22روزه و33روزحزب ا... سیلی براسرائیل زدیم واکنون عظمت نهضت امام خمینی (ره ) درمقابل دشمنان شعله ورشده و دنیای اسلام یکپارچه بانک برآورده است لبیک یارسول ا...

Template Design:Dima Group