به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیش ازشش هزار نسخه کتابچه ویژه دفاع مقدس با عنوان "سیب" توسط حوزه هنری استان یزد منتشر وتوزیع شد.
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان یزد:
همزمان با آغازهفته دفاع مقدس بیش از شش هزارنسخه کتابچه ویژه دفاع مقدس با عنوان "سیب " توسط حوزه هنری استان یزد منتشر و در بین ادارات، نهاد ها، مدارس وقشرهای مختلف مردم توزیع شد.
این کتابچه 95صفحه ای شامل آیات ، روایات، رباعیات و پیامک هایی با موضوع جهاد وشهادت است.
Template Design:Dima Group