خط شکنان: "مردي با چفيه سفيد" بر اساس زندگي و خاطرات شهيد "عباس كريمي " عنوان هفتمين جلد از سري كتب قصه فرماندهان به قلم عباس فكور، از توليدات انتشارت سوره مهر است  كه چندي پيش به همت نشر شاهد به چاپ ششم رسيد.

"مقدمه"،"ماجراي يك دوست"،"سرباز انقلاب"،"فتح،بدون جنگ"،"كمين در كمين"،"مردي با چفيه سفيد"،

"خلباني كه مي خواست اسير باشد"،بسيجي تازه وارد" و "طلوع در شرق دجله" از عناوين به چاپ رسيده در اين كتاب هستند.

در قسمت "مقدمه " اين كتاب  چنين آمده است:"مرد كنار ضريح زانو زدواشك از چشمانش سرازير شد.

اول سفارش ديگران را به حضرت گفت؛ آن وقت آرزوي خودش وهمسرش.

«يا حضرت عباس عليه السلام ! نگذار اين يكي هم مثل بچه هاي قبلي بميرد».

دوباره بغض راه گلويش را بست ودر همان حال سرش را به ضريح گذاشت و............"