فرهنگ اعلام شهداي دانشجو مي تواند يكي از معتبرترين منابع براي امر تحقيق در اين عرصه باشد. اين اثر حاصل ساعت ها كار و تلاش در معاونت پژوهش بنياد شهيد و امور ايثارگران است ..

به گزارش خط شکنان كتاب فرهنگ اعلام شهداي دانشجوي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري با روايت مستند زندگينامه 1784 شهيد، بر گرفته از مجموعه كتاب هاي فرهنگ اعلام شهداي سراسر كشور است، كه به همت بنياد شهيد و امورايثارگران، دفتر مشاور وزير و اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري به رشته تحرير در آمده و بر اساس فهرست وزارت علوم تنظيم شده است.

در اين كتاب با توجه به تنوع مداخل از نظر گروه هاي مختلف جمعيتي، پس از تحقيق و مطالعه، اطلاعات فردي شهدا جمع آوري شده و زندگينامه هر شهيد بر اساس آن به نگارش درآمده و در بخش ابتدايي آن واژگان عمومي، نظامي و سياسي تعريف شده اند.

نام، نام خانوادگي، نام مستعار، جنسيت، مليت، دين، مذهب، ايل، نام پدر، سال فوت پدر(اگر قبل از شهادت شهيد اتفاق افتاده باشد)، نام مادر، سال فوت مادر (اگر قبل از شهادت شهيد اتفاق افتاده باشد)، تاريخ تولد، محل تولد، وضعيت تاهل، سال ازدواج، تعداد فرزندان، ميزان تحصيلات، شغل، يگان اعزامي، مسئوليت در جبهه، كيفيت شهاد، نحوه شهادت، محل شهادت، تاريخ شهادت(به روزو ماه و سال) و محل تدفين، اطلاعاتي است كه در زندگي نامه هر شهيد درج شده است.

نمونه هايي از گزارش هاي آماري اين فرهنگ نامه بدین شرح است:  از تعداد1784 شهيد دانشجوي اين اثر، حدود 64% به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافتند و 35% در سال 1365 به شهادت رسيدند. از ميان اين شهدا 25% در رشته هاي فني و مهندسي و 3% در رشته هاي پزشكي مشغول به تحصيل بودند. 6% از آنها به دست گروه هاي ضدانقلاب، 3% بر اثر عوارض كاربرد سلاح هاي شيميايي و 3/0% در حماسه سوم خرداد 1361 (روز ملي مقاومت، ايثار و پيروزي) به شهادت رسيدند.


اين اثر مي تواند منبع خوبي براي محققين به ويژه كساني باشد كه به تاريخ معاصر و تحقيق در حوزه مردم شناسي، انسان شناسي و جامعه شناسي علاقه داشته و يا در اين خصوص نيازمند مستنداتي هستند كه اين فرهنگ نامه در اختيارشان مي گذارد.

لازم به ذكر است كه «فرهنگ اعلام شهداي دانشجو»از آثار نشر شاهد در دومين جشنواره ارتقاي كيفيت محصولات و آثار فرهنگي به عنوان اثر برگزيده معرفي شد. اين اثر مرجع فرهنگ اعلام شهداي دانشجوي سراسر كشور محسوب مي شود و به دليل جمع آوري داده ها و اطلاعات زيست نامه ها با شيوه پيمايش و ابزار پرسشنامه و مصاحبه، استناد اطلاعات زيست نامه ها با تاييد خانواده و بستگان شهيدان، شيوه نگارش ساده و دور از آرايه هاي ادبي، مطابق معيارها و شاخص هاي استاندارد فرهنگ نامه نويسي و نيز جامعيت مداخل اين اثر كه از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورد تاييد قرار گرفته است.

كتاب «فرهنگ اعلام شهداي دانشجو»، در 352 صفحه، با تيراژ 3 هزار نسخه و بهاي 11هزار تومان توسط نشر شاهد روانه بازار نشر شده است.