غلامرضا علي پور

آلاله هاي ولايت ، مجموعه زندگي نامه و وصيت نامه شهداي شهرستان طبس كه به اهتمام برادر غلامرضا علي پور در 480 صفحه تدوين و از سوي انتشارات نورالسجاد در شمارگان 2000 نسخه منتشر شده است .