ابراهيم شايان

فريادهاي خاموش ، زندگي نامه شهداي گرانقدر موسسه اعتباري مهر كه در خرداد ماه سال گذشته به دست عوامل استكبار زنده زنده در آتش سوزانده شدند . سركار خانم شهيده فاطمه تركان مدير مؤسسه و از بانوان يزدي بودند . اين كتاب توسط برادر ابراهيم شايان در 95 صفحه تأليف و در شمارگان 3000 نسخه منتشر شده است .

 

Template Design:Dima Group