غلامرضا علي پور ملكوتيان ، زندگي نامه و وصيت نامه شهداي بخش ديهوك از شهرستان طبس كه توسط برادر غلامرضا علي پور در سال جاري تأليف و در 89 صفحه و شماگان 2000 نسخه منتشر گرديده است .