كتاب "ماموريت آني" انتشار يافت. اين كتاب به همت اداره كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان يزد و به قلم احمد خواستار در تيراژ  3000 جلد توسط انتشارات بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس چاپ شده است. نوع نگارش اين كتاب به صورت مجموعه داستان كوتاه مي باشد كه به مرور خاطرات خودنوشت  احمد خواستار  در سال 63 مربوط به حمله عراق در خط كوشك، خط پدافندي شلمچه و عمليات بدر (در واقع شش ماهه دوم 63 )مي پردازد. پيش از اين كتاب نبرد اليج كه به مرور عمليات قدس 5 مي پرداخت نيز توسط احمد خواستار منتشر شده و عنوان كتاب برتر سال دفاع مقدس را به خود اختصاص داده بود.

Template Design:Dima Group